Welkom bij de Vaardighedencheck Onderwijs

Met behulp van de Vaardighedencheck kunnen leerlingen, leerkrachten/docenten en ouders gemakkelijk bekijken wat er nog nodig is om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en leerlingen te helpen bij het verder ontwikkelen van vaardigheden.

De vaardighedencheck bestaat uit zogenoemde levensvaardigheden die een leerling nodig heeft op de middelbare school. De leerling, de ouders en de leerkracht/docent vullen apart van elkaar de vaardighedencheck in. Zo krijg je een ‘3 perspectieven meting’. Het invullen is snel te doen. 

De vaardighedencheck levert een totaaloverzicht op dat laat zien welke vaardigheden de leerling beheerst en welke nog in ontwikkeling zijn. De leerkracht/docent bespreekt het totaaloverzicht met de leerling en de ouders en gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld.

Je kunt met een loginnaam en een wachtwoord, dat je via school hebt gekregen hier inloggen.